Naslovna Važni brojevi telefona Beogradske elektrane – grejanje

Beogradske elektrane – grejanje

0

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija potrošača (reklamacije u vezi sa isporukom toplotne energije – kada nema grejanja ili je slab kvalitet grejanja)

– 011/2093-011 (telefon za prijavu reklamacija za negrejanje, slab kvalitet grejanja, buka iz predajne stanice i ostali poremeći u radu sistema daljinskog grejanja izuzev curenja vode iz instalacija). Reklamacije se primaju u toku grejnog dana;

– 011/2093-100 (telefon za prijavu reklamacija koje su isključivo u vezi sa curenjem vode iz instalacija). Prijem reklamacija non-stop.

Ostavite komentar

avatar
500