Naslovna Vesti DA LI JE ZIMSKA SLUŽBA OVE GODINE SPREMNA ILI ĆE NAS OPET...

DA LI JE ZIMSKA SLUŽBA OVE GODINE SPREMNA ILI ĆE NAS OPET SNEG IZNENADITI?

0
Foto: Beogradput

Prvog dana novembra zvanično je počela sa radom Zimska služba JKP „Beograd put“. Pripreme za sezonu započete su mnogo ranije i uveliko su završene.

JKP „Beograd put” je nosilac održavanja saobraćajnica na teritoriji Beograda u zimskoj sezoni. Održava oko 2.409km saobraćajnica – gradskih ulica i opštinskih puteva kao i 300km državnih puteva II reda na teritoriji grada (u svih 17 opština), više od 250 mostova i nadvožnjaka, kao i trotoare na jednom delu objekata. Po potrebi i zahtevu gradskog Štaba, preduzeće se angažuje za rad i na saobraćajnicama koje nisu predviđene planom i programom rada Zimske službe u skladu sa mogućnostima i kapacitetima.

Zimska sezona počinje 1. novembra tekuće godine i traje do 01. aprila naredne godine.

Za poslove održavanja kolovoza ulica i puteva u zimskom periodu na teritoriji grada Beograda biće angažovano:

149 vozila sa kompletnom zimskom opremom (kiperi, multikar vozila, putarci i vili vozila)
20 građevinskih mašina
Preduzeće je aktivno učestvovalo na pripremi Operativnog plana rada, zajedno sa nadzornim organom, JP „Putevi Beograda”. Izvršena je nabavka industrijske soli, kalcijum hlorida i potrebnih količina kamenih agregata za posipanje kolovoza. Izvršena je priprema 14 zimskih baza – punktova, od kojih su 7 locirane na širem gradskom području, sa kojih će ekipe Zimska službe aktivno delovati tokom zimske sezone.

Održavanje saobraćajnica vrši se u skladu sa Operativnim planom održavanja ulica i puteva, koji je usvojen od strane najviših organa gradske uprave, a prema utvrđenim prioritetima:

Ulice prvog prioriteta su ulice kojima se prvenstveno kreću autobusi javnog gradskog saobraćaja. Takvih ulica i puteva ima 1046, odnosno 191km i one prema Planu treba da budu očišćene u roku od četiri sata po prestanku padavina, što čini preko 80% predviđenih planskih obaveza.
Ulica i puteva drugog prioriteta ima 862 odnosno 493km i trebalo bi da budu očišćene u roku od 48 sati po prestanku padavina.
Saobraćajnice šireg gradskog područja čije je kolovoz potrebno očistiti za 12 časova po prestanku padavina.
U toku rada Zimske službe neophodna je asistencija, saradnja i pomoć pre svega saobraćajne policije ali i drugih subjekata – javnih komunalnih preduzeća, saobraćajne inspekcije, medija i samih građana jer je za uspeh Zimske službe neophodan koordinisan i organizovan timski rad.

Ekipe Zimske službe JKP „Beograd put” dežuraju 24 sata. Dežurni kapaciteti određuju se u skladu sa prognoziranim vremenskim uslovima, uz saglasnost nadzornog organa JP „Putevi Beograda”, odnosno JP „Putevi Srbije”.

Mole se  sugrađani, naročito vozači, da ispoštuju saobraćajnu signalizaciju, zaustavljaju i parkiraju vozila na propisan način, propuste vozila pod rotacijom i radnike sa obeležjem JKP „Beograd put” prilikom intervencije kako bi brže i kvalitetnije očistili ulice i omogućili normalno funkcionisanje saobraćaja.

Ostavite komentar

avatar
500