Naslovna Vesti DIREKCIJA ZA IMOVINU PRODAJE PARCELU NA VOŽDOVCU. POČETNA CENA ZA OKO 6...

DIREKCIJA ZA IMOVINU PRODAJE PARCELU NA VOŽDOVCU. POČETNA CENA ZA OKO 6 ARI BLIZU 200000 EVRA

0
Foto: Google maps screenshot

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, Kralja Milana br. 16
objavljuje
JAVNI OGLAS BR. 32

o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike
Srbije radi izgradnje, putem prikupljanja ponuda

I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj
svojini Republike Srbije, prikupljanjem pisanih, zatvorenih ponuda, a radi izgradnje
objekta, i to:
– kat. parc. broj 2764/1 KO Voždovac, ukupne površine 585 m2, upisana u
LN broj 3414 KO Voždovac, kao gradsko građevinsko zemljište, koja se
prema Informaciji o lokaciji Sekretarijata za urbanizam i građevinske
poslove grada Beograda, Sektor za sprovođenje planova, Odeljenje za
sprovođenje planova i izdavanje informacije o lokaciji, IX-06 br. 350.1-
5477/2020 od 05.11.2020. godine, nalazi u površinama ostalih namena –
mešoviti gradski centri, zona M4 – zona mešovitih gradskih centara u zoni
više spratnosti, celina 17.M4.1, u skladu sa Planom generalne regulacije
građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd
(celine I-XIX), celina XVII (Voždovac, Šumice, Konjarnik) („Sl. list grada
Beograda“, br. 20/16, 97/16, 69/17), neposrednom primenom pravila građenja –
izradom Urbanističkog projekta, po početnoj ceni, u visini tržišne
vrednosti u iznosu od 40.000,00 dinara po m2, odnosno ukupno u iznosu od
23.400.000,00 dinara
Visina depozita od 2.340.000,00 dinara, (u daljem tekstu „Depozitˮ) uplaćuje se
na račun: 840-833804-55, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, depozit
za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom
na broj 202094641965202006.
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Najviša ponuđena cena po 1 m2
ˮ.
Početni iznos cene za otuđenje gore navedenog građevinskog zemljišta utvrđen
je u visini tržišne vrednosti po metru kvadratnom građevinskog zemljišta, a na
osnovu procene Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ostavite komentar

avatar
500