Naslovna Vesti DO KADA TRAJE JAVNI UVID U PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA...

DO KADA TRAJE JAVNI UVID U PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PINOSAVA?

0
Foto: Grad Beograd

Obaveštenje „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda” J.P.
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, Masarikova 5 objavljuje:

Nosilac projekta Grad Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove Gradske uprave grada Beograda – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava” na građevinskoj parceli PPOV1 koju čini katastarska parcela broj 368/1 KO Pinosava, sa ispustom na katastarskim parcelama broj 368/2 i 821/3 KO Pinosava i dovodnim kolektorom na katastarskoj parceli broj 822/1 KO Pinosava, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu.Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na zvaničnom sajtu Grada Beograda (na dnu strane). Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 21. decembar 2020. godine.Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

Klikom OVDE možete saznati više informacija.

Ostavite komentar

avatar
500