Naslovna Vesti JAVNI UVID U NACRT PDR PODRUČJA RAKOVICA SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID U NACRT PDR PODRUČJA RAKOVICA SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

0

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR područja Rakovica selo, Gradska opština Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 29.04.2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja Rakovica selo, Gradska opština Voždovac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 72/21)

oglašava

JAVNI UVID U
Nacrt plana detaljne regulacije područja Rakovica selo, Gradska opština Voždovac

1. JAVNI UVID obaviće se od 29. novembra do 29. decembra 2021. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulice 27. marta 43-45 (u suterenu).

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Uliici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 17. februara 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 29. decembrom 2021. godine.

5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika

Ostavite komentar

avatar
500