Naslovna Vesti JAVNI UVID ZA IZGRADNJU VODOVA I TOPLOVODNIH OBJEKATA ZA VIŠE NASELJA NA...

JAVNI UVID ZA IZGRADNJU VODOVA I TOPLOVODNIH OBJEKATA ZA VIŠE NASELJA NA VOŽDOVCU

0

Javni uvid u nacrt PGR za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac” sa Izveštajem o strateškoj proceni

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 19.5.2020. godine, utvrdila Nacrt plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac” (naselje „Stepe Stepanović”) do grejnog područja toplane TO „Medaković” (ugao ulica Darvinove i Braće Jerković) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog plana i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) Oglašava JAVNI UVID
u nacrt plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac” (naselje „Stepe Stepanović”) do grejnog područja toplane TO „Medaković” (ugao ulica Darvinove i Braće Jerković), sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog planaJAVNI UVID obaviće se od 25. maja do 23. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Termin javne sednice biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 66/20).

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 23. junom 2020. godine.

Klikom ovde možete pogledati kompletne informacije.

Ostavite komentar

avatar
500