Naslovna Vesti KAKO ĆE IZGLEDATI UNUTRAŠNJI MAGISTRALNI POLUPRSTEN OD AUTOKOMANDE DO ŠUMICA?

KAKO ĆE IZGLEDATI UNUTRAŠNJI MAGISTRALNI POLUPRSTEN OD AUTOKOMANDE DO ŠUMICA?

2
U okviru Unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP) planira se gradnja nove saobraćajnice koja će povezati Ustaničku i Darvinovu ulicu, vijadukt iznad kružnog toka na Autokomandi, ali i gradnja novih kružnih raskrsnica i rekonstrukcija postojeće ulične mreže. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda oglasila je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za ovu saobraćajnicu, koji obuhvata više oko 42,5 ha, a u okviru plana, predviđene su i površine za stanovanje i komercijalne sadržaje.
Izradi plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora Šumice pristupilo se na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a kako se navodi u cilju stvaranja planskih mogućnosti za realizaciju Unutrašnjeg magistralnog poluprstena.
Izgradnja Unutrašnjeg magistralnog poluprstena trebalo bi da rastereti centralno područje od individualnog saobraćaja, smanji obim saobraćaja na postojećim mostovima preko Save i obezbedi alternativne mogućnosti u povezivanju pojedinih delova grada kako sa centralnim gradskim jezgrom tako i međusobno.
Planirane površine javnih namena su mreža saobraćajnica, zelene površine (skver, park i zaštitni zeleni pojas), komunalne površine (gradska pijaca), površine za infrastrukturne objekte i komplekse, površine za objekte i komplekse javnih službi.
Planirane površine ostalih namena su površine za stanovanje transformacija porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje), mešoviti gradski centri i komercijalni sadržaji.
Trasa UMP
 
Trasa UMP u okviru ovog plana podeljenja je na tri deonice: od izlaska iz tunela Topčider u Ulici Dr Milutina Ivkovića do prelaska raskrsnice Autokomanda, od Prešernove ulice do Dušanovca i od Dušanovca do petlje Šumice.
 
 
Deonica od izlaska iz tunela Topčider u Ulici dr Milutina Ivkovića do prelaska raskrsnice Autokomanda
Trasa UMP-a na sektoru III počinje izlaskom iz tunela Topčider, a zatim mostom nastavlja preko kružne raskrsnice Autokomanda, u dužini od oko 400 m.
Iznad izlaznog portala tunela Topčider projektovana je kružna raskrsnica preko koje se povezuju saobraćajni tokovi na relaciji Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, ulice Maglajska, Ljutice Bogdana, Humska i Dinarska, sa kružnom raskrsnicom Autokomanda.
Da bi se omogućio direktan pristup iz Bulevara Oslobođenja preko Autokomande na UMP, u smeru ka Novom Beogradu, projektovana je veza između Ulice dr Milutina Ivkovića i UMP-a. Projektovana saobraćajnica povezana je sa kružnom raskrsnicom iznad izlaznog portala tunela Topčider.
Širina kolovoza ulica koje povezuju kružnu raskrsnicu Autokomanda sa kružnom raskrsnicom iznad izlaznog portala tunela Topčider i UMP-om je 4,5m.
Veza UMP-a sa kružnom raskrsnicom na Autokomandi ostvaruje se i preko saobraćajnica planiranih neposredno iza kružnog toka, paralelnih UMP-u. Širina kolovoza ovih saobraćajnica je 3,5 m, a u okviru njih planirana su i stajališta za autobuse širine 3 m.
Za potrebe prihvatanja i distribuciju saobraćajnih tokova prema okolnim blokovima, na ~km 0+825 projektovana je kružna raskrsnica.
Na ~ km 1+050 UMP se ukršta sa Ulicom Kumodraška. Sa desnog kolovoza UMP-a projektovano je isključenje u Kumodrašku ulicu širine 3,5 m, dok se veza levog kolovoza i Kumodraške ostvaruje preko dvotračnog podvožnjaka ispod UMP-a, dužine približno 70m. Projektovana širina dvotračnog kolovoza Kumodraške u zoni ukrštanja je 6 m.
Deonica od Prešernove ulice do Dušanovca
Projektovana trasa dalje vodi do auto-puta, gde desna kolovozna traka zauzima položaj paralelan auto-putu, dok se leva kolovozna traka nadvožnjakom ukršta sa auto-putem, a zatim zauzima položaj paralelan auto-putu.
Levi i desni kolovoz dalje se uklapaju u planirano rešenje saobraćajnice Nova Kumodraška u skladu sa rešenjem iz Plana detaljne regulacije za Novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice koje primarno ima za cilj ostvarenje funkcionalnije veze naselja Kumodraž 2, Braće Jerković, odnosno ovog dela Opštine Voždovac sa auto-putem, odnosno Ustaničkom ulicom i dalje sa centrom grada.
Projektovana širina kolovoza je minimum 7 m. Sa levog kolovoza projektovan je izliv na ~ km 1+600, kako bi se ostvarila veza UMP-a sa pristupnom saobraćajnicom, paralelnom sa auto-putem.
Deonica od Dušanovca do petlje Šumice
Na pravcu ulica Zaplanjska-Grčića Milenka zbog zadatih prostornih ograničenja projektovana je raskrsnica oblika elipse (dve krivine sa spoljašnjim poluprečnikom Rv=40m i prelaznicama A=54). Širina kolovoza je min 8 m. Širina kolovoza na dvotračnim priključnim rampama ka auto-putu je min 6 m a veze sa Mokroluškom i Grčića Milenka ostvaruju se sa saobraćajnicama sa po dva kolovoza od po minimum 7 m.
Primarna ulična mreža
 
Nova Kumodraška (Miška Jovanovića) se u granicama plana planira sa dva kolovoza od po 6,5 m, razdelnim ostrvom od 2,5m, obostranim trotoarima od po minimum 3m i biciklističkom stazom sa istočne strane od 2,25 m. Planiranim rešenjem omogućava se veza sa auto-putem preko Husove i Vidske ulice.
Mokroluška ima profil sa dva kolovoza od po 7 m, razdelno ostrvo od 4 m, obostrane trotoare širine 2,5 m sa severne strane, odnosno 2 m sa južne kao i dvosmernu biciklističku stazu na južnoj strani širine 2,2 m odvojenu od kolovoza zelenilom od 0,75 m.
Ova deonica Mokroluške je vezana kružnom raskrsnicom na Novu Kumodrašku a četvorokrakom raskrsnicom sa punim programom veza na saobraćajni pravac petlja Šumice-Zaplanjska. Istočni deo Mokroluške se takođe uključuje u ovu raskrsnicu.
Ulica Vojvode Đurovića se sa zapadne strane uključuje u kružni tok na trasi Nove Kumodraške i omogućava vezu na trasu Kumodraške ulice. Planira se sa regulacijom od 10m u okviru koje se nalazi kolovoz od 6m i obostrani trotoari od po 2 m.
Ulica Vojvode Stepe u granicama plana se planira sa dva kolovoza od po 6,5 m, razdelnim ostrvom za tramvajski saobraćaj od 10,3 m, obostranim trotoarima od 2,7 m odnosno 3,5 m.
Ulica Ustanička se u granicama plana planira sa kolovozom od 14 m i obostranim trotoarima širine 3 m na deonici od Vidske do Grčića Milenka odnosno 2,5 m na delu iza Grčića Milenka. Na ovoj deonici se na severnoj strani planira i zelenilo širine 3,2 m.
Sekundarna ulična mreža
Saobraćajnim rešenjem se planira rekonstrukcija postojećih ulica i uvođenje novih saobraćajnica u funkciji pristupa planiranim namenama:
‒ deo trase Ulice Triše Kaclerovića se koriguje tako da se povezuje sa Ulicom Ranka Tajsića (Vojvode Vlahovića) s obzirom da planirana trasa UMP preseca njen današnji uliv u Ulicu Kumodrašku.
‒ Rekonstruišu se ulice: deo Prešernove, Krivolačka, Ljube Nedića, Vojvode Skopljanca, Ljubićka, deo Petra Gvojića, Gorička, Đakona Avakuma, Jaše Ignjatovića, Peke Pavlovića, Tipografska, Despota Uglješe, Braće Jerkovića, Vidska, Ozrenska, Grčića Milenka, Ljube Čupe, Daruvarska i Ibrahima Babovića.
‒ Planiraju se nove saobraćajnice: Nova 8, Prešernova 1, Prešernova 2 i delovi ulica Nova 5, Prešernova, Petra Gvojića i Braće Jerković.
Rekonstrukcija postojeće ulične mreže kao i nove saobraćajnice planiraju se sa poprečnim profilima i u skladu sa pravilima: dvosmerne saobraćajnice sa kolovozom širine min 6 m i trotoarima od min 1,5 m, a jednosmerne saobraćajnice sa kolovozom širine min 3,5 m i trotoarima od min 1,5 m.
Biciklistički saobraćaj
Biciklističke staze planirane su Daruvarskom, Ozrenskom i Vidskom ulicom, zatim uz deo trase UMP-a sa severne strane auto-puta i dalje Ulicom narodnog heroja Milorada Bonžulića. Takođe, planirana je staza koja ide Dinarskom ulicom, zatim Ulicom dr Milutina Ivkovića koja obodom kružnog toka, zatim ulazi u Bulevar Oslobođenja i dalje
ide Ulicom vojvode Stepe.
Pored ovih, planirana je i staza koja ide Zaplanjskom i Mokroluškom ulicom, kao i staza duž Nove Kumodraške koja prelazi Dušanovački most i ide dalje na sever do Ustaničke ulice.
Park i skver
U bloku 14, na uglu ulica Miška Jovanovića (Nova Kumodraška) i Mokroluške planirana je parkovska površina, a u bloku 13, na uglu ulica Miška Jovanovića (Nova Kumodraška) i Vojvode Đurovića planiran je skver.
Plan detaljne regulacije izradio je Urbanistički zavod Beograda, a javni uvid traje do 20. januara 2020. godine.
Izvor: eKapija

2
Ostavite komentar

avatar
500
najnoviji najstariji najviše glasova
Miodrag
Gost
Miodrag

Resite vi nenormalnu guzvu zbog naselja Stepe Stepanovic I obecan kruzni tok na dusanovcu jer ovo je bruka I sramota. I onako sve guzve krecu od obilnog saobracaja iz pomenutog naselja…. Pozdrav

Milan
Gost
Milan

Kako se iz Miska jovanovica ukljuciti na autoput, ka Nišu (kad ne moze u Husovu) a kako ka Nbgd-u?