Naslovna Vesti KAZNA ZA RODITELJE UČENIKA NASILNIKA DO 100.000 DINARA, ALI TO NIJE SVE:...

KAZNA ZA RODITELJE UČENIKA NASILNIKA DO 100.000 DINARA, ALI TO NIJE SVE: Ovo je spisak mera za sprečavanje nasilja u ŠKOLAMA

0
Foto: Pixabay

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere usvojene na sednici održanoj 20. decembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Potrebno je izmeniti pojedine članove Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i pravilnike o ocenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama.

Takođe, potrebno je izmeniti Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i Pravilnik o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada. Predviđena je i izmena Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova, uz prethodnu analizu broja stručnih saradnika u školama.

Konstatovano je da uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate za odeljenskog starešinu zahteva izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Nacionalna platforma “Čuvam te”

Precizirano postupanje za treći nivo nasilja

Za treći nivo nasilja i zlostavljanja direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obaveštava ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata putem digitalne nacionalne platforme “Čuvam te” sa prvim informacijama o događaju, a u roku od 48 sati s potpunim informacijama i zaključcima sa sastanka tima, navodi ministarstvo u saopštenju.

Preciziraće se uloge Tima za zaštitu, kao i procedure postupanja u situacijama drugog i trećeg nivoa nasilja, nasilja koje se dogodilo izvan ustanove (kad deca nisu u svojstvu učenika), kao i postupanje u situacijama zloupotrebe mobilnih telefona prema drugim učenicima i prema zaposlenima.

Brojčano će se ocenjivati vladanje od petog do osmog razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a ocena iz vladanja će ulaziti u prosek, usvojeno je na sastanku Radne grupe, kao i da se odlaže ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak do njegovog okončanja.

– Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinska meru koja je za učenika izrečena tokom postupka – navodi se u saopštenju.

Kao teža povreda obaveze učenika već je definisana “upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja” (Član 84, ZOSOV, stav 7), pa je na osnovu toga usvojeno da škole opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave.

Predstoje izmene pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednje obrazovanja i vaspitanja u cilju povećanja broja stručnih saradnika u školama.

Društveno koristan rad

Trajaće duže i obavljaće se češće

Predložene su i izmene Pravilnika o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama – umesto da se aktivnosti realizuju dva do tri puta nedeljno, realizovaće se tri do četiri puta nedeljno, te umesto od 15 do 45 minuta, trajaće od 30 do 60 minuta. Društveno koristan ili humanitarni rad ostvaruje se u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji s nadležnim centrom za socijalni rad.

Odlučeno je da se poveća nadoknada za rad odeljenskih starešina sa četiri na sedam odsto, uz izradu pravilnika/uputstva o radu odeljenskih starešina, kao i povećanje donje granice već postojećih novčanih kazni za roditelje, koje će se kretati od 10.000, odnosno 40.000 pa do 100.000 dinara, u zavisnosti od prekršaja i člana zakona koji taj prekršaj reguliše.

Izvor: Kurir

Ostavite komentar

avatar
500