Naslovna Vesti NOVA PRAVILA I USLOVI ZA PORODIČNU PENZIJU VANBRAČNIH PARTNERA

NOVA PRAVILA I USLOVI ZA PORODIČNU PENZIJU VANBRAČNIH PARTNERA

0

Novim pravilima utvrđeno je na koji način vanbračni partneri mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju, a čak i razvedeni supružnici.

Posle smrti supružnika, penziju može primati i vanbračni partner, ali je prvi uslov da je vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine. Sud u vanparničkom postupku donosi rešenje kojim se utvrđuje postojanje vanbračne zajednice, a na osnovu tog rešenja podnosi se zahev za sticanje porodične penzije. Pravo na porodičnu penziju je neotuđivo i može se podneti bilo kada.

Da bi se ostvarilo pravo na porodičnu penziju postoje i sledeći uslovi. Umrli osiguranik mora da je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili da je ispunio uslove za invalidsku penziju ili je u pitanju bio korisnik starosne ili invalidske penzije.

Žene na porodičnu penziju ostvaruju pravo ako su navršile 53 godine ili ako u trenutku smrti supružnika imaju najmanje 45 godina. U tom slučaju penziju primaju kada navrše 53 godine. Što se muškaraca tiče, starosna granica je 58 godina.

Izmene Zakona propisuju i da ako je umrli osiguranik u trenutku zaključenja braka imao 65 godina za muškarce ili 60 godina za žene, bračni drug može ostvariti pravo na porodičnu penziju pod uslovom da je brak trajao najmanje dve godine ili da imaju zajedničko dete.

Takođe, pravo na porodičnu penziju može ostvariti i razvedeni supružnik, ukoliko je sudskom presudom utvrđeno da ima pravo na izdržavanje.

Što se tiče dece, ona imaju pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života. Posle toga, porodična penzija se prima do završetka školovanja, ali najviše do navršenih 20 godina za pohađanje srednje škole ili 26 godina za pohađanje visokoškolske ustanove.

Iznos porodične penzije određuje se prema iznosu starosne, prevremene ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, a u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na primanje.

Izvor: Beograd Uživo

Ostavite komentar

avatar
500