Naslovna Vesti SUTRA POČINJE JAVNI UVID U PDR PODRUČJA IZMEĐU ULICA: Mokroluške, Miška Jovanovića,...

SUTRA POČINJE JAVNI UVID U PDR PODRUČJA IZMEĐU ULICA: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske

0

Javni uvid u Nacrt PDR dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 22.10.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)oglašava

JAVNI UVID

U Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 14. decembra 2020. do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 11. marta 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. januarom 2021. godine.U toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana, u svemu prema Zaključku Komisije sa 154. sednici održane 8.12.2020. godine.

Klikom OVDE možete pogledati tekst i grafiku.

Ostavite komentar

avatar
500