Naslovna Vesti U PLANU IZMEŠTANJE DELA KRUŽNOG PUTA OKO BEOGRADA I GRADNJA NOVOG NADVOŽNJAKA

U PLANU IZMEŠTANJE DELA KRUŽNOG PUTA OKO BEOGRADA I GRADNJA NOVOG NADVOŽNJAKA

0
(Foto: Šidprojekt doo/ Urbanistički projekat)
Na deonici državnog puta II-A reda, od pretlje Beli Potok do Tunela Straževica planirano je izmeštanje dela trase i izgradnja novog nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Požarevac, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je javnu prezentaciju urbanističkog projekta.
Predmet projekta je izmeštanje dela trase državnog puta II-A reda broj 154 na deonici od čvora Petlja Beli Potok do čvora Tunel Straževica u dužini od približno 600 metara u okviru kojeg se mora izvesti i izgradnja novog nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Požarevac u neposrednoj blizini postojećeg. Planirano izmeštanje se nalazi na teritoriji Opštine Rakovica, KO Resnik i Opštine Voždovac, KO Rakovica selo.
Izradi urbanističko-tehničke dokumentacije pristupa se zbog ugrožene stabilnosti i funkcionalnosti postojećeg nadvožnjaka na državnom putu i potrebe izgradnje novog na izmeštenoj trasi kako bi u potpunosti bili zadovoljeni svi zahtevi po pitanju nosivosti, sigurnosti i bezbednosti saobraćaja.
Podnosilac zahteva za izradu urbanističkog projekta i investitor je JP Putevi Srbije, a stručni obrađivač Šidprojekt doo iz Šida.
Ukupan obuhvat urbanističkog projekta iznosi 2,41 ha i na ovoj lokaciji je, osim izmeštanja dela trase (devijacija državnog puta II-A reda) i izgradnje nadvožnjaka, planirano i uređenje zaštitnog pojasa puta i potrebne infrastrukture.
Postojeći nadvožnjak je deo Kružnog puta oko Beograda i premošćava železničku prugu Beograd-Požarevac. Na njemu su primećena brojna oštećenja. Između ostalog, armiranobetonska ploča nadvožnjaka je teško oštećena na trećini donje površine, na nižoj strani nadvožnjaka, armatura ploče je potpuno ogoljena, korodirana i izvan betonskog preseka. Stepen korozije je takav da je armatura potpuno nestala i otpada.
Državni put II-A reda (Kružni put) bi u budućnosti trebalo da predstavlja saobraćajnicu sa dva odvojena kolovoza i razdelnim pojasom širine 4 m. Kružni put se nalazi u okviru Sektora 6, deonice: Dobanovci – Bubanj Potok, koja je deo putne mreže Evrope, i predstavlja zajedničku deonicu međunarodnih autoputeva E-70 i E-75. Ovaj pravac takođe pripada i panevropskom koridoru X.
Položaj devijacije je definisan u odnosu na trasu budućeg kolovoza Kružnog puta. Projektna brzina Kružnog puta na delu devijacije je 70 km/h. Ukupna dužina devijacije je oko 382 m.
Javna prezentacija trajaće do 30. decembra 2020. godine.
Izvor:eKapija

Ostavite komentar

avatar
500