Naslovna Vesti UJED PSA, PAD U ŠAHT ILI RUPU Evo zbog čega je podneto...

UJED PSA, PAD U ŠAHT ILI RUPU Evo zbog čega je podneto najviše tužbi protiv Grada, a na meti se našli i nesavesni zakupci

0
Foto: Pixabay

Tokom prošle godine, protiv Grada je podneta 541 tužba zbog ujeda pasa ili mačaka, u 18 slučajeva povod je bio upadanje u šaht, a 14 Beograđana je tražilo odštetu jer su upali u rupu, saznajemo u Gradskom pravobranilaštvu.

Na račune oštećenih na ime nadoknade, posle donošenja pravosnažnih presuda iz gradske kase je uplaćeno 44,8 miliona dinara. Sa druge strane, Grad je bio tužilac u 973 slučaja. Najčešće su to bile parnice u vezi zakupa, a u budžet se po tom osnovu “slilo” 64,8 miliona dinara.

Beograđani najčešće presaviju tabak za naknadu štete usled ujeda nevlasničkih pasa, povreda uzrokovanih padom u šaht, štete uzrokovane vremenskim i drugim nepogodama. Pošto parnični postupci traju i nekoliko godina do pravosnažnog okončanja, Grad je osnovao Komisiju za naknadu nematerijalne štete usled ujeda nevlasničkih pasa, gde je “suđenje” brzo.

Komisija u jednom danu odlučuje i o 40 zahteva!

– Građani koje su napali nevlasnički psi mogu zahtev da podnesu Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove, kao i na adresu Gradskog pravobranilaštva Grada Beograda – kažu u pravobranilaštvu. – Komisija se sastaje jednom nedeljno i radi veoma efikasno te u jednom danu odlučuje i o 40 zahteva. Napominjemo da, bez obzira na veliki broj podnetih zahteva, komisija brže odluči o njima u odnosu na pokrenute parnice pred sudom. Takođe, nema troškova prilikom podnošenja zahteva i oštećeni svoje pravo brže ostvaruju nego da podnesu tužbu nadležnom sudu. Sudski postupak iziskuje troškove veštačenja, sudskih taksa i često troškove advokata.

U pravobranilaštvu ističu da je, u pogledu ishoda svaka parnica slučaj za sebe. Tako postoje usvajajuće, ali i odbijajuće presude, kao i presude kojima se delimično usvaja tužbeni zahtev sa veoma različitim procentom uspešnosti.

– Grad Beograd najčešće tuži preduzeća i pojedince, kao zakupce na osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora, radi duga zbog neizmirene zakupnine za poslovne prostore na kojima je Grad nosilac prava javne svojine ili prava korišćenja – objašnjavaju u pravobranilaštvu. – Česte su i parnice radi naknade štete, kao i neosnovanog obogaćenja zbog korišćenja poslovnog prostora bez pravnog osnova, odnosno zaključenog ugovora o zakupu. Najčešći ishod su pravosnažne presude kojima se usvaja tužbeni zahtev i obavezuju tuženi da Gradu isplate utuženi iznos, kao i troškove parničnog postupka.

Zaračunate zatezne kamate

Na račun Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda se uplaćuje iznos glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na ime neizmirenih zakupnina, te naknada štete, neosnovanog obogaćenja za neosnovano korišćenje poslovnog prostora u vlasništvu grada.

(Novosti)

Ostavite komentar

avatar
500