Naslovna Vesti VOŽDOVAC DOBIJA JOŠ JEDNU BAZNU STANICU MOBILNE TELEFONIJE! PODNET ZAHTEV ZA PROCENU...

VOŽDOVAC DOBIJA JOŠ JEDNU BAZNU STANICU MOBILNE TELEFONIJE! PODNET ZAHTEV ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

0

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „A1 Srbija” d.o.o. – SC Banjica

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENjE

Nosilac projekta preduzeće „A1 Srbija” d.o.o. iz Beograda, Milutina Milankovića 1ž, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG0052_03 BG_Banjica sportski centar”, postavljene na objektu SC „Voždovac”, Crnotravska 4, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi).
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 11. januar 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).

Ostavite komentar

avatar
500