Naslovna Vesti ŽELITE DA POSTANETE KOMUNALNI MILICAJAC? GRAD BEOGRAD RASPISAO KONKURS ZA JOŠ 20...

ŽELITE DA POSTANETE KOMUNALNI MILICAJAC? GRAD BEOGRAD RASPISAO KONKURS ZA JOŠ 20 KANDIDATA

0

Javni poziv za izbor za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara
Na osnovu člana 37. Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, broj 49/19),GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Kraljice Marije 1

oglašava

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOMUNALNOG MILICIONARA

Koji su uslovi?

Opšti uslovi:
– da je punoletan državljanin Republike Srbije;
– da ima propisano obrazovanje;
– da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
– da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi:
-da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije;
-da ne postoji bezbednosna smetnja za obavljanje poslova komunalne milicije;
-da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu
godinu radnog iskustva u struci;
-da je nezaposleno lice;

Javni poziv traje 15 dana od dana objavljivanja 29.12.2022.

Klikom OVDE možete pogledati sve detalje.

Ostavite komentar

avatar
500