Naslovna Vesti ŽELITE DA POSTANETE KOMUNALNI POLICAJAC? DANAS OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ČAK 150...

ŽELITE DA POSTANETE KOMUNALNI POLICAJAC? DANAS OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ČAK 150 KANDIDATA!

0

Gradska uprava grada Beograda je 17. novembra objavila javni poziv za stručno osposobljavanje kandidata za poziciju komunalnog milicionara. 

Kako se navodi u javnom pozivu, broj kandidata, sa kojima će biti zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju je 150.

Koji su uslovi?

Opšti uslovi:
– da je punoletan državljanin Republike Srbije;
– da ima propisano obrazovanje;
– da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
– da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi:
-da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije;
-da ne postoji bezbednosna smetnja za obavljanje poslova komunalne milicije;
-da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu
godinu radnog iskustva u struci;
-da je nezaposleno lice;

Javni poziv traje 15 dana od dana objavljivanja 17. novembra.

Klikom OVDE možete pogledati sve detalje.

Ostavite komentar

avatar
500